Choď na obsah Choď na menu
 


Súťaž " Zdieľaj a vyhraj "

kupon-7.jpg

 

Zdieľajte obrázok  na Facebooku a zaraďte sa do žrebovania o exkluzívny obraz.

Súťaž prebieha iba na Facebooku  do 30.04. 2015.

 

Podmienky súťaže

Účastníkom súťaže sa stane každý,  kto bude verejne zdieľať našu  prebiehajúcu súťaž na svojom Facebook profile.

Súťaže sa môže zúčastniť každý vo veku od 18 rokov, okrem zamestnancov vrátane ich blízkych osôb podľa § 116 Občianskeho zákonníka. Súťaže sa môžu zúčastniť iba občania SR.

Žrebovanie výhercov

Žrebovanie výhercov prebehne nasledujúci pracovný deň po skončení súťaže t.j. 02.05.2015. Zverejnenie výsledku žrebovania bude na stránke www.top-interier.sk.

Výherca si môže cenu vyzdvihnúť osobne v predajni TOP INTERIER, Mlynská 4629/2A, 929 01 Dunajská Streda, každý pracovný deň od 9.00 - do 17.00.

Ak sa preukáže, že výhercom sa stane osoba, ktorá nespĺňa podmienky účasti v súťaži na výhru, takáto osoba nemá nárok na výhru a cena prepadá v prospech Organizátora.

Táto súťaž nie je organizovaná ani sponzorovaná spoločnosťou Facebook.

 

Výherca sútaže / 02. 03. 2015 /:  Alžbeta Vysočanová